Dofinansowania

Poniżej znajdziesz podsumowanie najkorzystniejszych form dofinansowań dla fotowoltaiki, nawet do 15 000 zł. Nie czekaj, skontaktuj się z nami, a przygotujemy Ci indywidualną ofertę, abyś mógł zacząć oszczędzać i chronić środowisko!

  • Dom
  • Dofinansowania

Mieszkańcy miast i gmin mogą skorzystać z wielu form finansowej pomocy związanej z fotowoltaikąDofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych i pozostałych urządzeń do konwersji energii słonecznej w elektryczną i cieplną może zostać udzielone w ramach krajowych i unijnych dotacji dla gospodarstw domowych i firm. Podatnikom w Polsce przysługuje także ulga termomodernizacyjna. Udzielamy szczegółowych informacji o aktualnych programach wsparcia i pomagamy przygotować stosowne dokumenty. Zapraszamy do współpracy!

Zobacz najnowszy post o programie “Mój Prąd 5.0” 

Dofinansowania

Zobacz jakie dofinansowania możesz zdobyć na fotowoltaikę

Podatek Rolny

Podatek Rolny

Ulga inwestycyjna przysługuje każdemu rolnikowi niezależnie od tego czy jest on płatnikiem VAT czy rozlicza się na zasadach ryczałtu. Rolnicy muszą jednak spełnić kilka warunków. Przede wszystkim energia elektryczna...
Czytaj więcej
Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Zwrot z podatku przysługuje za koszty poniesione na termomodernizację budynku mieszkalnego w roku ubiegłym. Wysokość ulgi będzie zależna od formy opodatkowania, z której korzystasz.  W Polsce dwie główne formy to...
Czytaj więcej
Mój Prąd 3.0

Mój Prąd 3.0

Jest to program ogólnopolski, który ma za zadanie promowanie rozwiązań z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii, a dokładniej instalacji fotowoltaicznych. Do tej pory w programie można było uzyskać jednorazowe dofinansowanie w.
Czytaj więcej

Dotacje na panele fotowoltaiczne

Jednym z nadrzędnych celów unijnej polityki energetycznej jest wzrost udziału OZE w bilansie paliwowym. Dotyczy to także wykorzystania energii słońca. W związku z tym wspieranie systemów solarnych odbywa się zarówno na poziomie narodowym w ramach rządowych programów finansujących nabycie i montaż fotowoltaicznych paneli, jak i dotacji unijnych na dofinansowanie fotowoltaiki.

Jedną z form finansowego wsparcia jest program “Mój Prąd” z budżetem 534 mln złotych, finansowany z dotacji unijnych. Jego celem jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z fotowoltaicznych mikroinstalacji o mocy od 2 do 10 kW działających na budynkach mieszkalnych. Dofinansowanie fotowoltaiki w 2021 roku jest bezzwrotne i obejmuje 50% poniesionych kosztów na zakup paneli solarnych. W ujęciu nominalnym maksymalna kwota dotacjina fotowoltaikę wynosi 3000 złotych.

Jesteś zainteresowany otrzymaniem unijnej pomocy finansowej napanele fotowoltaiczne do użytku domowego i firmy? Zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci od OZE pomogą dopełnić wszystkie formalności związane z dofinansowaniem!

Ulga termomodernizacyjna – dla kogo i jakie warunki?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych właścicielowi (lub współwłaścicielowi) jednorodzinnego budynku mieszkalnego przysługuje ulga termomodernizacyjna. Jej istotą jest możliwość odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia mającego na celu:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną w związku z ogrzewaniem i podgrzewaniem wody użytkowej,
  • całkowitą lub częściową zamianę dotychczasowych źródeł energii na odnawialne.

Odliczeniu podlegają koszty zakupu kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, a także nakłady poniesione w związku z wykonaniem audytu energetycznego budynku przed realizacją montażu fotowoltaiki. Z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub stawki jednolitej, a także opłacający ryczałt.

Tania energia już dzś!

Dostarczanie najwyższej jakości dla naszych klientów to nasza specjalność

Jesteśmy profesjonalistami, Odnawialne Źródła Energii to obszar naszego zainteresowania. Wiedzę na temat fotowoltaiki powiększamy z każdym dniem.

Nasza praca charakteryzuje się bardzo wysoką jakością i bezpieczeństwem wykonania. Korzystamy z zabezpieczeń najlepszych niemieckich producentów, a to one są podstawą dobrze wykonanej instalacji.

Czy chcesz się przyłączyć do budowania lepszego świata już dziś? Oblicz ile będzie kosztować Twoja instalacja!