Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

  • Dom
  • Blog
  • Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Kwiecień każdego roku to czas rozliczeń podatkowych, jeśli masz instalację fotowoltaiczną, lub pompę ciepła nie zapomnij rozliczyć jej w PIT, a dostaniesz niemały zwrot podatku.

 

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Aby skorzystać z ulgi na termomodernizację podatnik powinien wypełnić PIT/O. Załącznik PIT/O nie jest samodzielną deklaracją podatkową, składać go należy łącznie z drukiem PIT. Pit-0 fotowoltaika może być składany z zeznaniami np. PIT-37. Nowa wersja PIT/O zawiera wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, w którym można wpisać odliczenie od dochodu do kwoty 53 tys. zł. Oszacowaną na podstawie faktur wartość zakupu ująć należy w załączniku PIT/0 w części B. w polu 31 (podatnik) lub 32 (małżonek).

Ulga termomodernizacyjna jak wypełnić pit ?

 

Jeśli masz instalację fotowoltaiczną nie zapomnij rozliczyć jej w PIT, a dostaniesz niemały zwrot podatku. Ulga termomodernizacyjna to świetny projekt pozwalajacy na pomniejszenie podatku. W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć można nawet 53 tyś złotych poniesionych na termomodernizację.

 

Ile dostanę?

Zwrot z podatku przysługuje za koszty poniesione na termomodernizację budynku mieszkalnego w roku ubiegłym (co wchodzi w skład kosztów należy wziąć z wykazu rodzajów materiałów budowlanych). W swoim zeznaniu podatkowym wysokość ulgi będzie zależna od formy opodatkowania, z której korzystasz.  W Polsce wie główne formy to:

  1. na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%),
  2. według stawki liniowej (19%),

Jeśli więc, całość twojego wynagrodzenia mieści się w I progu podatkowym oraz pracujesz na umowę o pracę. Do kosztów uzyskania przychodu możesz zaliczyć, aż 53 000 zł. Limit ten przypada na każdego podatnika, tak więc w przypadku kiedy oboje współmałżonkowie są właścicielami budynku, każdy z małżonków będzie mógł odliczyć od podatku maksymalnie po 53.000 zł.

Przykład ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna — przykład rozliczenia

Podatnik w 2020 r. zainwestował 45 tys. zł w instalację fotowoltaiczną. Jego dochody w 2020 roku wyniosły 35 tys. zł, a reszta została sfinansowana dzięki oszczędnościom. W takim przypadku w formularzu PIT za 2020 r. podatnik może odliczyć 35 tys. zł, a pozostałe wydatki odliczy w formularzach za kolejne lata (ma na to 6 lat).

Podatnik, który zainwestuje w termomodernizację domu 45 tys. zł, pomniejszy o całą tę kwotę swoją podstawę obliczenia podatku, a w efekcie nie odda fiskusowi 7, 650 zł (wg 17% stawki podatku) w ciągu całego okresu, kiedy z ulgi będzie mógł skorzystać. Za rok 2020 będzie mógł odliczyć 35 000 zł. Pozostałe 10 000 zł odliczy w zeznaniu za 2021 r.”