Mój Prąd 5.0 – jak wygląda dotacja na fotowoltaikę?

 • Dom
 • Blog
 • Mój Prąd 5.0 – jak wygląda dotacja na fotowoltaikę?

Mój Prąd 5.0 – jak wygląda dotacja na fotowoltaikę?

Mój Prąd 5.0 – jak będzie wyglądała dotacja na fotowoltaike?

 

Wstęp

Fotowoltaika staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych, spółdzielni, rolników indywidualnych oraz współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, pozwalając im na wytwarzanie własnej produkcji energii elektrycznej i oszczędności w długoterminowej perspektywie. Rządowy program dofinansowania do fotowoltaiki “Mój Prąd” jest jednym z kluczowych elementów wspierających popularność fotowoltaiki oraz rozwój tej technologii w Polsce. W niniejszym artykule przedstawimy, jak będzie wyglądała dotacja na fotowoltaikę w ramach tego programu.

Magazyny energii

Koniec IV edycji programu

IV nabor programu “Mój Prąd” to inicjatywa rządowa mająca na celu wspieranie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w Polsce. W ramach tego programu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska udziela wsparcia finansowego dla osób prywatnych oraz małych przedsiębiorstw zainteresowanych w inwestycji w odnawialne źródła energii. W IV edycji budżet programu wynosił 900 milionów złotych, co było istotnym wzrostem w porównaniu z poprzednimi edycjami.

Do kiedy można było składać wnioski o dofinansowanie do fotowoltaiki?

Wnioski o dofinansowanie do fotowoltaiki można było składać od 2 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Po przedłużeniu przyjmowanie wniosków ukończyło się 31 marca 2023. W celu przyspieszenia procesu i ułatwienia złożenia wniosku, możliwe było skorzystanie z elektronicznego systemu obsługi klienta (GWD – Generator Wniosków o Dofinansowanie). Weryfikacja i ocena wniosków odbywała się na bieżąco, co pozwoliło na szybkie przyznawanie dotacji.

Pompy ciepła i kolektory słoneczne

Warto dodać, że niedługo ruszy V edycja programu “Mój Prąd”. Tym razem, oprócz dofinansowania na instalację fotowoltaiczną, przewiduje ona również dodatkowe środki na pompy ciepła oraz kolektory. Pompy ciepła to nowoczesne i efektywne systemy grzewcze, które pozwalają na ogrzewanie budynków przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii.

fotowoltaika dofinansowanie

Kolektory słoneczne natomiast umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej. Wprowadzenie tych rozwiązań w V edycji programu ma na celu dalsze zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Ponad 50 000 zł na dofinansowanie do fotowoltaiki

W V edycji programu “Mój Prąd”, łączna kwota na dofinansowanie wynosi ponad 50 000 złotych. Wysokość dotacji będzie zależała od rodzaju instalacji oraz kosztów jej wykonania, warto podreślić, że dotacja jest przeznaczona na instalację nowych urządzeń. Aby otrzymać dofinansowanie trzeba złożyć wniosek w systemie GWD. Ważnym elementem tej edycji będzie także system wsparcia dla firm zajmujących się montażem i serwisowaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. W ten sposób, program nie tylko przyczyni się do rozwoju rynku OZE, ale także do tworzenia nowych miejsc pracy w tym sektorze.

Program “Mój Prąd 5.0”: startuje w tym tygodniu!

Nabór wniosków Mój Prąd 5.0 startuje wkrótce! Oto, co wiemy do tej pory: najnowsza odsłona programu Mój Prąd 5.0, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektu Doradztwa Energetycznego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ma ruszyć w tym tygodniu. Oficjalne uruchomienie programu przypada na Dzień Ziemi.

fotowoltaika dofinansowanie

Projekt Doradztwa Energetycznego jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów z 16 regionów Polski. Działania projektu skupiają się na wsparciu doradczym dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Na swoim oficjalnym profilu na Twitterze poinformowali, że program Mój Prąd 5.0 startuje 22.04.2023 r., czyli w Dzień Ziemi. Szczegółowe informacje na temat programu zostaną ogłoszone w najbliższych dniach.

Co już wiemy?

Co już wiemy o Mój Prąd 5.0? Według dostępnych informacji, dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0 może wynieść nawet 58 tys. zł. Wysokość podstawowego poziomu dofinansowania na poszczególne elementy ma pozostać na takim samym poziomie, jak w poprzedniej edycji programu. W ramach Mój Prąd 4.0+ można było otrzymać następujące kwoty:

 • do mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW – do 6 tys. zł (7 tys. zł z elementami towarzyszącymi)

 • do magazynu energii elektrycznej – do 16 tys. zł

 • do magazynów ciepła – do 5 tys. zł

 • do systemu HEMS/EMS- do 3 tys. zł

W nowej edycji programu przewidziano zmiany w dofinansowaniu dotyczącym magazynów ciepła, które obejmą również pompy ciepła. Dotacje na pompy ciepła mają być na poziomie takim jak dofinansowanie w programie Czyste Powietrze (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska):

 • pompa ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł

 • gruntowa pompa ciepła – 28,5 tys. zł

 • pompa ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł

 • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł

instalacji fotowoltaicznej

Nowość to również dofinansowanie na kolektory c.w.u. w wysokości 3,5 tys. zł. W efekcie, maksymalna kwota przy inwestycji we wszystkie komponenty oraz gruntową pompę ciepła może wynieść 58 tys. zł: 7 tys. zł na mikroinstalację fotowoltaiczną, 16 tys. zł na magazyn energii, 3 tys. zł na system EMS / HEMS, 3,5 tys. zł na kolektory oraz 28,5 tys. zł na gruntową pompę ciepła.

Na wypłaty dotacji można liczyć już po kilku miesiacach od złozenia wniosku.

Kryteria dochodowe

Warto zauważyć, że w programie Mój Prąd 5.0 nie będą obowiązywały kryteria dochodowe. Planowane jest także utrzymanie tego samego okresu kwalifikowalności jak w poprzedniej edycji, czyli od 1.02.2020 r. Dofinansowanie będzie dotyczyć jedynie instalacji fotowoltaicznych rozliczanych w systemie net-billingu. Ostateczna wysokość budżetu oraz oficjalny regulamin programu nie są jeszcze znane.

Mój Prąd 5.0 wprowadza także zmiany w możliwościach uzyskania dotacji na termomodernizację. Zgodnie z zapowiedziami, środki na pompę ciepła będą dostępne nie tylko w przypadku wymiany nieefektywnego źródła opału na paliwo stałe na pompę ciepła (jak w programie Czyste Powietrze), ale również, na przykład, przy wymianie kotła gazowego na pompę ciepła.

Dofinansowanie fotowoltaiki wniosków o dofinansowanie

Regulamin programu Mój Prąd 5.0 nie jest jeszcze dostępny. Na bieżąco będziemy informować o wszelkich nowościach i ogłoszeniach związanych z programem.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie do fotowoltaiki

Aby dostać dofinansowanie do fotowoltaiki, należy najpierw sprawdzić ogłoszenia kolejnego naboru wniosków. Nabór wniosków odbywa się zazwyczaj raz do roku i może być różny w zależności od województwa.

Gdy nadejdzie odpowiedni czas, złożyć należy wniosek o dofinansowanie, który można wygenerować za pomocą specjalnego narzędzia jakim jest generator wniosków udostępnianego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać informacje dotyczące planowanej instalacji fotowoltaicznej, takie jak moc instalacji, koszt czy termin realizacji.

Składanie wniosków o dofinansowanie

Warto również sprawdzić, czy dany region oferuje dodatkowe programy regionalne, które mogą zwiększyć dostępne dofinansowanie. Należy pamiętać, że przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z regulaminem i wymaganiami programu, aby mieć pewność, że spełniamy wszystkie warunki. Ponadto, warto skonsultować się z ekspertami, aby dowiedzieć się o optymalnych rozwiązaniach technicznych oraz korzystnych źródłach finansowania.

Kto może skorzystać z dofinansowania na instalację fotowoltaiczną?

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu “Mój Prąd 5.0” jest skierowane przede wszystkim do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program zakłada również dofinansowanie dla spółdzielni, które planują elementy OZE tj. instalacja fotowoltaiczna na budynkach wielorodzinnych. Co więcej, rolnicy indywidualni również mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli spełniają odpowiednie warunki.

Dofinansowanie fotowoltaiki

W ramach programu, beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła, która pozwoli na produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Dofinansowanie może być wykorzystane również na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii, takich jak baterie do magazynowania energii elektrycznej czy pompy ciepła.

W przypadku rolników, dofinansowanie może obejmować również elektrownie wiatrowe i kolektory , które będą wspierać produkcję energii w gospodarstwie. Warto jednak pamiętać, że każdy rodzaj beneficjenta może mieć inne wymagania, dlatego warto dokładnie zapoznać się z regulaminem programu oraz warunkami dla poszczególnych grup odbiorców.

Warunki udzielenia dotacji na fotowoltaikę

Wysokość dofinansowania w ramach programu “Mój Prąd 5.0” zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj beneficjenta, moc instalacji, koszt inwestycji czy wykorzystanie dodatkowych źródeł wsparcia, takich jak ulgi termomodernizacyjne.

Program zakłada dofinansowania w wysokości 50% kosztów inwestycji, jednak maksymalna kwota dofinansowania może się różnić w zależności od budżetu programu. W przypadku gospodarstw jednoosobowych, wysokość dofinansowania może być większa, natomiast dla gospodarstw wieloosobowych – niższa.

Kosultacja

Warto zwrócić uwagę, że wysokość dofinansowania może być różna dla różnych rodzajów instalacji oraz w zależności od tego, czy inwestycja obejmuje tylko montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, czy też zakup i montaż magazynów na energię elektryczną czy innych urządzeń. Dlatego przed złożeniem wniosku warto dokładnie przeanalizować dostępne możliwości wsparcia oraz konsultować się z ekspertami.

Montaż instalacji

Wysokość dofinansowania i maksymalna kwota

Wysokość dofinansowania w programie “Mój Prąd 5.0” jest uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej oraz rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie. Maksymalna kwota dofinansowania na panele fotowoltaiczne zależy również od budżetu przewidzianego na program. W przypadku wyczerpania środków, ogłoszenia kolejnego naboru wniosków mogą być opóźnione.

Decyzja

Decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach programu zwykle podejmowana jest po zakończeniu naboru wniosków i ocenie złożonych dokumentów. W przypadku pozytywnej decyzji, beneficjenci otrzymują wypłatę dotacji po zakończeniu inwestycji i przeprowadzeniu niezbędnych kontroli. Warto pamiętać, że inwestycja musi być zrealizowana w określonym czasie od uzyskania decyzji o dofinansowaniu, a jej realizacja powinna być zgłoszona do właściwych organów.

Przed rozpoczęciem inwestycji warto również sprawdzić, czy można skorzystać z ulg termomodernizacyjnych czy innych ulg podatkowych. W przypadku korzystania z ulg, należy pamiętać o odliczeniu poniesionych wydatków osobno oraz o terminach zgłoszenia ulg. W przypadku korzystania z ulgi termomodernizacyjnej, można odliczyć wydatki poniesione na termomodernizację budynku, w tym montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej czy też magazynu energii ciepła.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 w ramach programu “Mój Prąd 5.0”, należy:

Przygotować wniosek o dofinansowanie, korzystając z generatora wniosków dostępnego na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Zgromadzić wymagane dokumenty, takie jak faktury za zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, umowy z operatorem sieci energetycznej, dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości,

Montaż instalacji pv

Złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w odpowiednim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z regulaminem programu oraz sprawdzić, czy nie ma dostępnych dodatkowych programów regionalnych oferujących wsparcie dla instalacji fotowoltaicznych.

Ulgi termomodernizacyjne i inne programy wspierające

Oprócz programu “Mój Prąd 5.0”, istnieje również możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie poniesionych wydatków na termomodernizację budynku od podatku dochodowego. Ulga termomodernizacyjna dotyczy również inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz kolektory.

Przedsiebiorcy

Dodatkowo, podatnicy opłacający składki przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w gospodarstwie jednoosobowym lub gospodarstwie wieloosobowym mogą również skorzystać z ulg podatkowych, takich jak ulga podatku liniowego czy ulga na przychodów ewidencjonowanych, które pozwalają na odliczenie poniesionych wydatków osobno.

Warunki dofinansowania wieprogramu “Mój Prąd 5.0” mogą się różnić w zależności od rodzaju beneficjenta, lokalizacji czy rodzaju instalacji. Jednym z podstawowych warunków jest to, że montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej musi być przeprowadzony przez specjalistów z uprawnieniami, a instalacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto, w przypadku programu, warunkiem zakupu magazynu ciepła może być wykorzystanie go tylko w gospodarstwie jednoosobowym lub gospodarstwie wieloosobowym.

Warto również pamiętać, że w przypadku otrzymania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) czy innych źródeł, należy przestrzegać warunków tych programów oraz terminów realizacji inwestycji. Przed złożeniem wniosku warto dokładnie zapoznać się z regulaminem programu oraz innymi źródłami wsparcia, aby uniknąć nieporozumień.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023: zmiany i nowości

Korzystanie z dofinansowania do fotowoltaiki 2023 przynosi szereg korzyści, zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i dla rolników czy spółdzielni mieszkaniowych. Po pierwsze, dofinansowanie może znacznie zmniejszyć koszt inwestycji, co przekłada się na szybsze osiągnięcie zwrotu z inwestycji. Po drugie, dzięki dofinansowaniu można zainstalować większe instalacje fotowoltaiczne, które pozwolą na większą produkcję energii elektrycznej, co przyczyni się do obniżenia kosztów energii.

Korzyści

Ponadto, korzystanie z OZE, takich jak instalacje fotowoltaiczne, przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstw oraz domów jednorodzinnych na środowisko. Wspierając rozwój fotowoltaiki, można przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii.

Nowości

W kolejnej edycji programu “Mój Prąd”, planowane są zmiany, które mają na celu ułatwienie dostępu do wsparcia oraz zwiększenie liczby beneficjentów. Wśród nowości w dofinansowaniu do fotowoltaiki 2023 należy wymienić:

Zwiększenie budżetu programu, co pozwoli na przyjmowanie większej liczby wniosków o dofinansowanie,

Szerzenie informacji o programie, aby zachęcić więcej osób do korzystania z dofinansowania,

Wprowadzenie nowych kategorii beneficjentów, takich jak rolnicy czy banków gospodarstwa krajowego,

Zwiększenie maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej uprawniającej do dofinansowania.

Podsumowanie

Program “Mój Prąd 5.0” jest jednym z głównych instrumentów wspierających rozwój fotowoltaiki w Polsce, pozwalając na znaczne zmniejszenie kosztu inwestycji w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Program skierowany dla gospodarstw domowych, spółdzielni mieszkaniowych, rolników indywidualnych oraz współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 przewiduje szereg zmian i nowości, które mają na celu ułatwienie dostępu do wsparcia oraz zwiększenie liczby beneficjentów.

W ramach programu priorytetowego, inwestorzy mogą uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji PV, a także na instalację towarzyszących magazynów energii, takich jak magazyny na energię elektryczną czy pompy ciepła. W przypadku programu “Mój Prąd 5.0”, warunkiem zakupu magazynu ciepła jest również zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w programie “Mój Prąd 5.0” jest stosunkowo proste, jednak warto sprawdzić, czy nie ma dostępnych dodatkowych programów regionalnych oraz czy można skorzystać z ulg termomodernizacyjnych (gdzie można odliczyć poniesione wydatki osobno) czy innych ulg podatkowych. Wiedza na ten temat pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości wsparcia oferowanego przez różne źródła i jeszcze bardziej zredukowanie kosztów inwestycji.

Pamiętaj, że przed rozpoczęciem inwestycji warto dokładnie przeanalizować dostępne możliwości wsparcia oraz zasięgnąć porady ekspertów, aby w pełni wykorzystać dostępne środki i zoptymalizować proces inwestycji w fotowoltaikę. W programie, istnieje również możliwość korzystania z usług banku gospodarstwa krajowego, który może udzielić pożyczki bankowej na sfinansowanie inwestycji.

pl_PLPolski