Prezydent podpisał ustawę – i co teraz?

  • Home
  • Blog
  • Prezydent podpisał ustawę – i co teraz?

Prezydent podpisał ustawę – i co teraz?

Prezydent podpisał ustawę

Dnia 15.12.2021 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Co to oznacza dla prosumentów?

Od kiedy obowiązują zmiany?

Ustawa wprowadza bardzo duże zmiany dla potencjalnych właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Ci z was, którzy się jeszcze zastanawiają nad montażem instalacji fotowoltaicznej mają czas do 31 marca 2022. Wniosek o przyłączenie mikroinstalacji po tym terminie będzie skutkował podleganiem pod nowe przepisy dotyczące rozliczeń z Zakładem Energetycznym.

tresc-ustawy1

 

Jakie zmiany dla prosumentów?

Po pierwsze wszyscy dotychczasowi prosumenci, będą mogli dobrowolnie przejść na nowe warunki rozliczania. Po drugie wszyscy, którzy nie zdążą ze złożeniem wniosku i przyłączeniem się do sieci przed 31 marca, będą rozliczani w starym systemie do końca czerwca (okres przejściowy), następnie przejdą na nowe warunki.

Po trzecie i najważniejsze zmienia się system rozliczenia z net-meteringu na net-biling. Każda nadwyżka energii nie będzie, jak dotychczas, rozliczana na zasadzie barteru 20/80 (lub 30/70 powyżej 10 kWp). W nowym systemie każda wysłana do sieci kilowatogodzina będzie sprzedawana po rynkowej miesięcznej cenie energii elektrycznej.

 

Jak wyliczana jest cena?

Oto wzór, który znajdziemy w ustawie.

tresc-ustawy2

 

Nadal nie wiemy skad będą pobierane aktulane ceny energii.

 

Jaki jest nasz stosunek to całej sytuacji?

Wszyscy możemy się zgodzić, że nowy system, będzie mniej korzystny dla przeciętnego prosumenta jak i instalatora fotowoltaiki. Natomiast z drugiej strony, będzie bardziej sprawiedliwy dla operatorów energetycznych i z dłuższym okresie pozwoli na stabilniejszy rozwój OZE w naszym kraju. Ośrodki dystrybucji energii, kupując energię od prosumentów, będą mogły lepiej zarządzać wydatkami i budżetami na budowę centralnych magazynów energii.

Jeśli chcemy, aby na poziomie kraju OZE w przyszłości stanowiło 80% źródeł energii to musimy zacząć rozliczać ją w ten sam sposób jak każde inne źródło. Z naszego punktu widzenia, nasz kraj zrobił stanowczy krok w stronę włączenia zwykłych obywateli w globalny system handlu energią i będą z tego w przyszłości miarodajne korzyści.